Vores overordnede vision

“Alle børn i Børneøen Bonsai har kærlige og efterligningsværdige voksne omkring sig, som understøtter udfoldelsen af hvert enkelt barns indre lys”.

Vores pædagogiske visioner 

I de første syv leveår danner barnet hele fundamentet for sin senere udvikling. De første syv år er derfor af enorm betydning, og i disse år skal barnets liv være præget af en fast rytme, harmoni og gode forbilleder, så det har noget godt at efterligne. Barnet skal have næring til sjælen allerede i disse år. Dette er grundtesen i Rudolf Steiners småbørnspædagogik, som vi praktiserer i Børneøen Bonsai. Rudolf Steiners menneskesyn går i korte træk ud på at forstå og inddrage det hele menneske, ikke blot udvikle enkelte færdigheder eller sider af personligheden. Dermed mener vi, at barnet kan blive bedre til at hvile i sig selv og herigennem udvikle modet til at udforske verden.

I Børneøen Bonsai lægger vi vægt på:

 • Rolige rammer, hvor små børn kan få lov at være små, lege og udfolde sig.
 • Tid til at lege, så børnene kan udvide deres selvsikkerhed og fantasi gennem indbyrdes og individuel leg.
 • Enkelt legetøj udført i naturmaterialer. Princippet er, at enkle og ægte materialer giver gode sanseoplevelser og stimulerer fantasien.
 • Æstetik; vi tror på, at trygge, smukke, rolige og hjemlige omgivelser påvirker barnets sindsstemning positivt.
 • En tilpasset, levende og harmonisk dagsrytme. Hvis rytmen er fast, levende og tilpasset barnets basale behov, vil barnet føle sig trygt og har herved mulighed for at udvikle sig frit med harmoni og tillid til sin verden.
 • God og nærende kost. Derfor spiser vi vegetarisk og økologisk og så vidt muligt biodynamisk.
 • Nærvær og indsigt i det enkelte barn.
 • At tilbyde barnet stimulerende elementer til dets fantasi og udvikling, som f.eks. eventyr og sangleg i dagligdagen.
 • At fremme barnets efterligningsevne. Barnet efterligner og spejler sig i alt, hvad det omgiver sig med. Derfor er det altafgørende, at vi voksne fungerer som efterligningsværdige forbilleder. Det gør vi via en konstant bevidsthed om vores adfærd, talemåde og omgangsform med børnene. Det gælder også deres fysiske omgivelser, som vi bestræber os på at gøre harmoniske og efterligningsværdige.
 • En god forældrekontakt, der sikrer, at der kan bygges en bro mellem hjem og institution for herigennem at styrke den gensidige bevidsthed om barnet. Barnet skal trygt kunne bevæge sig frem og tilbage ad denne bro, som er bygget af omsorg, ærlighed og gensidig tillid.

 

Forældresamarbejde:

Hvis du har valgt Børneøen Bonsai til dit barn, har du dermed valgt en institution, som er afhængig af forældrenes indsats for at opretholde den kvalitet i både omgivelser, æstetik, pædagogik, nærvær og oplevelser, som både du og vi ønsker for dit barn. Desuden er det et helt grundlæggende vilkår for vores pædagogik, at børn lærer ved at efterligne voksne. Derfor er det vigtigt, at alle voksne optræder engageret og respektfuldt omkring børnenes hverdag.

 Derfor forventer vi: 

 • at du har sat dig ind i – og er positivt indstillet over for – den pædagogik, vi praktiserer
 • at du respekterer børns ret til at have et barndomsland, hvor der eksisterer nisser, alfer og andre naturvæsener
 • at du deltager i forældremøder, arbejdsdage, forældrerengøring og andre arrangementer
 • at du bidrager til at skabe en god stemning, når du henter og afleverer dit barn
 • at du forstår vigtigheden af en god tone og et godt samarbejde forældre og personale imellem
 • at du altid kontakter personalet eller ledelsen, hvis du har spørgsmål eller er utilfreds med noget; men aldrig i barnets påhør

“Jeg er noget!”

Lykke er at gå og vade
 op til knæene i blade.
Gå du bare, sorte fødder, 
og så nye gulerødder.
Glæde er at se hvordan at
 solens gnister rammer vandet.
Se! De hede luftlag dirrer, 
der hvor havens guldsmed svirrer.
Sneen daler ned i totter – 
er der noget, der er flotter’?
Årh – min tykke snemand vælter!
 Det er fordi, hans mave smelter.
Jord der lugter, sol i gården,
 fugle – nu starter våren.
Giv dit barn en natur som gave, 
førend det har lært at stave.
Lyse sjove barndomsminder
 er en skat, der aldrig svinder.
Fik du gode barndomsstunder,
 går du aldrig rigtigt under.
Barnet, som er glad og kåd,
 si’r som voksen: “Jeg er noget!”

 

Uddrag fra “Snyd fanden for en taber” af Ole Hyltoft (med forfatternes tilladelse)