Om Børneøen Bonsai

Vores historie

Børneøen Bonsai er et privatejet Rudolf Steiner-børnehus, som består af to vuggestuegrupper med plads til i alt 26 børn og en børnehave med 4 børnegrupper i vores dejlige stråtækte hus ved skoven i Charlottenlund. Herudover har vi en vuggestue med 16 børn på Amager.

Børneøen Bonsai blev startet på initiativ fra Rikke og Morten Rosengren i 1999, da deres første barn skulle starte i vuggestue. De besluttede sig for selv at starte en vuggestue på Røsågade på Amager. Det viste sig hurtigt at være en succeshistorie, og ventelisten voksede derfor hastigt. Således opstod behovet for en børnehave, hvor vuggestuebørnene kunne fortsætte deres institutionsliv. Målet var at etablere en udflytterbørnehave for Københavnerbørn og herved give dem muligheden for at komme ud i naturen. Børnehaven startede i 2002 med to børnegrupper og fire voksne på førstesalen på Jægersborg Allé 2a, og i 2004 opstod muligheden for, at Rikke og Morten kunne overtage hele ejendommen. Herefter udvidede de derfor med yderligere to børnehavegrupper i husets underetage. Navnet Bonsai blev valgt, fordi ordet på japansk betyder “lille træ”.

Institutionen drives i henhold til §19, stk. 4 i Lov om Social Service [se evt. www.socialjura.dk]. Denne lov giver mulighed for søskenderabat og hel eller delvis friplads, præcis som i de kommunale institutioner. Børneøen Bonsai er underlagt Pædagogisk Tilsyn i Københavns Kommune, som til stadighed tilser, at vi overholder de påkrævede formelle, sikkerhedsmæssige og pædagogiske retningslinjer, samt at vi efterlever visioner og mål i vores pædagogiske læreplaner.

Institutionen er medlem af Sammenslutningen af Rudolf Steiner Børnehaver og Vuggestuer i Danmark [http://www.steinerboernehaver.dk].

Ledelsen

Rikke Rosengren

Rikke Rosengren

Leder, medstifter og ejer af institutionen

Rikke er uddannet Rudolf Steiner-pædagog i Australien og har arbejdet inden for det pædagogiske område i mange år på internationalt plan.

Pernille Askjær

Pernille Askjær

Souschef

Hun varetager ledelsesarbejdet sammen med Rikke samt de administrative funktioner på kontoret.

Personalet

Gruppen af medarbejdere i Børneøen Bonsai er sammensat af mennesker, der besidder mange forskellige kvaliteter; dette betragter vi som en fordel, der sikrer en sund dynamik i vores samarbejde. Fælles for alle medarbejdere er dog, at de besidder nogle egenskaber, som er altafgørende for institutionens trivsel; herunder ansvarsbevidsthed, tålmodighed og kærlighed til børnene. På alle husets stuer har vi uddannede Rudolf Steiner-pædagoger, som samarbejder om den daglige pædagogiske praksis med vores dygtige pædagogmedhjælpere. Alle medarbejdere bidrager til at opretholde Bonsais pædagogiske målsætning og arbejder med vores visioner i det daglige, pædagogiske arbejde. I vuggestuen er normeringen fire voksne til 16 børn, mens der i børnehavegrupperne er ca. 8 børn pr. voksen.