Dagens rytme

Inden for Steiner-pædagogikken er dagens struktur opdelt efter principper for henholdsvis indånding og udånding. Således er dagens rytme i børnehaven fastlagt i henhold til barnets behov for vekselvirkning mellem indåndings- og udåndingsaktiviteter, som skaber et optimalt ”flow” igennem dagen. Indåndingen dækker de strukturerede aktiviteter som fx sangleg og eventyr, der stimulerer barnet, mens udåndingen er det modsatte; her har børnene mulighed for at slippe formen lidt, lege frit og bearbejde oplevelser og følelser. Udåndingen findes i de kreative aktiviteter (akvarelmaling og tegning) og i den frie leg. Det er den voksnes ansvar at være opmærksom på, om balancen mellem indåndings- og udåndingsaktiviteter er optimal. Hvis der efter en periode med fri leg pludselig begynder at opstå flere konflikter i børnegruppen, kan det være et tegn på, at der igen er behov for en indåndingsaktivitet, hvor børnene får genopladet batterierne og får stof til fantasiarbejdet. Her er rytmens berettigelse tydelig; perioden med fri leg må – for at give optimalt udbytte – finde sted i et begrænset tidsrum. Herefter vil det igen være tid til indånding. Hvis der er fri leg i et ubegrænset tidsrum, vil det komme til udtryk som frustrationer og konflikter i børnegruppen.

Dagligdagen i børnehaven veksler mellem den frie leg og samling af børnene til f. eks. sangleg, eventyrfortælling, tegning, malning og forberedelse til årstidsfester. Alt dette foregår i en daglig rytme, hvor de samme ting sker i samme rækkefølge.

Det giver børnene en indre tryghed at mærke en tydelig, daglig rytme, og denne indre tryghed er den første forudsætning for, at barnet kan suge verden til sig gennem den efterlignende leg frem til 7 års alderen.

Dagens forløb i vores skovbørnehave er opbygget således: 

6.25

Børnehaven åbner – men ofte ankommer de første børn først ved 7.30-tiden.
Vi starter altid dagen i vores have, hvor børnene lige så stille kommer i gang med dagen via leg, tegning, hygge i sandkassen eller ved at sidde i yndlingstræet og skabe sig et overblik.
Den voksne vil være i gang med en aktivitet ved bordet; som oftest bliver der smurt et stykke nybagt brød og skrællet et æble til børnene.

Ca. 8.50

Bussen med børnene fra byen ankommer, og de lokale børn og bybørnene mødes, hvorefter alle børn og voksne fordeler sig i deres grupper.

9.00

Når alle er samlet, starter dagens sangleg – et vigtigt øjeblik i dagens forløb, hvor vi mødes i rundkreds og genetablerer kontakten med fællesskabet. Alle børn bliver nævnt ved navn i vores godmorgensang, så alle føler sig set og budt velkommen i gruppen. Du kan læse mere om sanglegens betydning her.

9.30-11.00

Når sanglegen er godt overstået, begiver vi os til dagens opholdssted, som varierer efter ugedagen. Vi benytter os af alle de skønne muligheder, der er i vores nærområde; haven, skoven, stranden, Slotsparken, Forstbotanisk Have, Travbanen og Grøndalssletten. De voksne klargør morgenmåltidet, som består af en smurt rugbrødsklemme og et æble, og herefter er der fri leg. Børnene finder hinanden på kryds og tværs og igangsætter forskellige fantasifulde lege, hvor de benytter de elementer, som naturen tilbyder; kogler, grene, sten, muslingeskaller, blade, mudder, jord, sand, regnvand, mos, biller og træstammer – ja, kun naturen sætter grænser for, hvad der kan indgå i en leg i naturen.
Alt efter hvilken årstidsfest, der står for døren, vil de voksne igangsætte aktiviteter, der har med festen at gøre. Det kunne være at finde en gren og snitte et sværd til Sankt Michaelsfesten, at male akvarelpapir til en lanterne, at filte et påskeæg af uld, folde silkepapirsvinger til en pinsefugl, flette bast til sommerfestens høstkrans eller klippe et gækkebrev. En anden voksen vil måske begynde at skrælle gulerødderne til eftermiddagsmåltidet, og typisk vil en håndfuld børn slutte sig til og bede om at få lov til at hjælpe den voksne.
Hvis vejret en sjælden gang ikke egner sig til at opholde sig udendørs – dvs. i heftig regn eller stærk frost – går vi ind på stuen i stedet for og vil så gå udenfor igen efter frokost. I vinterhalvåret er vi typisk indenfor i tidsrummet 10.00-12.30.

Ca. 11.30

Vi spiser frokost.

13.00

Den voksne fortæller et eventyr for børnene – ofte som et bordspil med dukker. Eventyret passer til årstiden. I december måned er det daglige eventyr vores krybbespil, hvor børnene udklædes i kostumer og selv spiller rollerne. I januar måned fortæller vi eventyret “Hans og de 12 måneder”, hvor vi de første 14 dage hører historien fortalt som bordspil, hvorefter børnene de sidste 14 dage selv spiller rollerne.

13.20-14.00

Fri leg.

14.00

Vi mødes til et let eftermiddagsmåltid og afslutter dagen med at mødes i en rundkreds og synge farvelsang:

“Kom og lad os være venner.
Ræk mig begge dine hænder.
Lad os synge højt i kor,
takken i vort hjerte bor.
Farvel og tak for i dag og på gensyn i morgen!”

14.40

Bussen kører retur mod byen igen – mange af busbørnene benytter lejligheden til at få sig et tiltrængt hvil efter en lang dag.
Bussens ankomsttider kan I læse mere om her.

14.40-16.00

De børn, som ikke kører med bussen, afhentes i Charlottenlund i tidsrummet 14.40-16.00. Her er de resterende børn samlet i haven på tværs af grupperne og finder sammen om nye lege – eller har bare brug for at sidde og tegne lidt og ånde ud oven på dagens aktiviteter.
Alle børn skal være afhentet kl. 16.00, hvor børnehaven lukker.

Tak for en dejlig dag!