Hvad er den pædagogiske læreplan?

Den pædagogiske læreplan er et lovbundet krav til dagtilbud at udarbejde. Læreplanen udgør rammen og den fælles retning for vores arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen beskriver vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for det pædagogiske arbejde. Læreplanen er et levende dokument. Lovgivningen og de officielle krav til samt retningslinier for læreplanen, og hvad den skal indeholde, kan læses om her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/968

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/styrket-paedagogisk-laereplan

Lovgivningsrammen for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan kan illustreres med denne blomst figur (præsenteret i ovenstående link):

De inderste 9 blade i blomsten er Det pædagogiske grundlag og Øvrige emner i relation til det pædagogiske grundlag. Dernæst følger i næste krans blade for De seks læringstemaer, der har 2 læringsmål hvert tema, i alt 12 jvf. yderste krans, samt endelig ligeledes i yderste krans: Evalueringskultur. Vores læreplan er disponeret efter samme mønster.

← Gå tilbage til oversigt

Gå til næste kapitel →