Hvem er vi?

Om Børneøen Bonsai — stamoplysninger

Børneøen Bonsai er et privatejet Rudolf Steinerbørnehus. Institutionen drives efter §19, stk. 4 i Lov om social service. Denne lov giver mulighed for søskenderabat og hel eller delvis friplads, præcis som i de kommunale institutioner. Børneøen Bonsai er underlagt pædagogisk tilsyn i Københavns kommune, som til stadighed tilser, at vi overholder de påkrævede formelle, sikkerhedsmæssige og pædagogiske retningslinjer, samt at vi efterlever visioner og mål i vores pædagogiske læreplaner. Institutionen er medlem af Sammenslutningen af Rudolf Steinerbørnehaver og -vuggestuer i Danmark.

Rikke Rosengren er leder, medstifter og ejer af institutionen. Rikke er uddannet Steinerpædagog i Australien og har arbejdet inden for det pædagogiske område i mange år på internationalt plan.

Bonsai er fordelt på to matrikler; vi har en lille vuggestue på Amager, hvor vores historie begyndte, og en vuggestue og skovbørnehave i Charlottenlund:

Børneøen Bonsais vuggestue Røsågade 2, st. th.
2300 København S
Tlf. 32 54 19 20

Faktisk var det her på Amager, det hele startede for os, idet Bonsais første lille vuggestuegruppe startede op i netop disse lokaler i år 2000. Læs Bonsais historie.

I vores hyggelige lejlighed på Amager har vi en lille vuggestue med 16 børn til en personalegruppe bestående af 5 faste voksne.

Vores stuelejlighed er på i alt ca. 120 m2. Lejligheden indeholder et indgangsrum, der fungerer som barnevognsrum (et tidligere butikslokale), en garderobe i kælderplan, et depot, en stue til at lege i samt en spisestue/legestue. Endvidere har vi et køkken/alrum, et soverum til børnene, et toilet og et puslerum.

Vi anvender karréens lukkede og beplantede gårdmiljø, hvor vi kan benytte græsplænen med frugttræer og den lille legeplads med sandkasse, legehus, gynger og et klatrestativ.

Børneøen Bonsai skovbørnehave og vuggestue Jægersborg Allé 2 A
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 30 19 20

I vores dejlige stråtækte hus ved skoven i Charlottenlund har vi en skovbørnehave med fire børnegrupper på ca. 21 børn pr. gruppe og to vuggestuegrupper med plads til i alt 26 børn. Samlet set er vi således ca. 110 børn i Charlottenlund til ca. 25 medarbejdere.

Hver dag kører en gruppe bybørn med bussen inde fra København og ud til skoven i Charlottenlund, hvor de mødes med de børn, der afleveres i børnehaven. I børnehaven kan man således vælge, om barnet skal fragtes med bussen fra byen, eller om man vil aflevere og hente i huset i Charlottenlund. Vuggestuebørnene afleveres alle i Charlottenlund – de er for små til at køre med bussen.

Huset på 700 m2 er et historisk stråtækt hus fra 1700-tallet, som i sin tid hørte til Charlottenlund Slot. Huset ligger midt i skoven og tæt ved vandet i Charlottenlund. På vestsiden af huset har vi en rigtig dejlig have med shelter, bålplads, sandkasse, legeområde og en urtehave.

Vuggestuegrupperne har deres egne stuer med tilhørende garderober og puslerum og direkte adgang til haven med eget afskærmet område.
Hver af de fire børnehavegrupper har deres eget rum (den ene gruppe i et lille selvstændigt hus i haven).

Vi har en stor sal i stueetagen, et stort industrikøkken (huset har tidligere været restaurant) samt et personalerum. På 2. salen har vi kontor og mødelokale.

Pædagogisk profil

Her følger en introduktion til, hvad de væsentligste kendetegn er ved Børneøen Bonsais pædagogik. Alle elementer i vores pædagogiske profil er udfoldet yderligere i Det pædagogiske grundlag.

Børneøen Bonsai er et Rudolf Steiner-børnehus med vuggestue og skovbørnehave. Skovbørnehaven er udendørs det meste af dagen året rundt, og vuggestuebørnene kommer også ud hver dag – dog ikke så mange timer som børnehaven.

Naturen, elementerne og årstiderne spiller en meget væsentlig rolle i Børneøen Bonsais pædagogik. Vi arbejder med at inddrage naturen i alle vores rutiner og aktiviteter. Vi tager også naturen med os indenfor, hvor vi omgiver os med naturmaterialer såsom træ, kogler, uld, bomuld, silke og lignende. Årstiderne markeres med særlige aktiviteter, pynt, farver og fester.

Et andet væsentligt kendetegn ved vores pædagogik er en levende og harmonisk dagsrytme,
der skaber et naturligt ‘flow’ igennem dagen, tilrettelagt under hensyntagen til barnets behov
og udviklling. Inden for den Steinerpædagogik, der praktiseres i Børneøen Bonsai, er dagens struktur opdelt efter barnets behov for vekselvirkning mellem indånding (strukturerede aktiviteter) og udånding (frie leg og kreative aktiviteter). Dagligdagen er bygget op omkring en fast, tydelig og genkendelig rytme, som barnet skal kunne læne sig ind i og føle sig tryg i. Den frie leg tillægger vi afgørende betydning for barnets udvikling op til syvårsalderen.

Et tredje væsentligt kendetegn ved den Steinerpædagogik, der praktiseres i Børneøen Bonsai,
er at man først og fremmest lader børnene være børn; legende børn. Børn, som lærer verden at kende gennem deres krop og deres sanser. Legende børn, som styres af deres fantasi; ikke deres
intellekt (det vil sige, at vi forsøger at undgå, at børnene er for meget ”i deres hoved” – de skal først og fremmest lære at forstå verden ved at bruge kroppen, sanserne og fantasien.) Rudolf Steiners menneskesyn går således i korte træk ud på at forstå og inddrage det hele menneske, ikke blot udvikle enkelte færdigheder eller sider af personligheden. Dermed mener vi, at barnet kan udvikle dets evne til at hvile i sig selv og herigennem udvikle dets mod til at udforske verden. Den frie leg er altafgørende for dette. Vi skal tilbyde børnene et åndehul til at leve og lege frit, udvikle deres selvfølelse og fantasi.

Det måske væsentligste kendetegn ved Steiners småbørnspædagogik er, at den voksne først og fremmest skal være et kærligt og efterlignelsesværdigt forbillede. Det er altafgørende, at vi voksne tager ansvaret for at sikre barnets tilknytning. Tilknytning til det lille barn sker ved, at vi som voksne viser nærvær, anerkendelse og imødekommenhed og er gode forbilleder. Barnet indtil syvårsalderen spejler sig i alt, hvad det omgiver sig med. Fordi barnet i den første syvårsperiode er et efterlignende væsen, er den voksnes adfærd – og det at vi voksne fungerer som gode forbilleder – altafgørende for barnets adfærd. Vi må derfor tilstræbe at være efterlignelsesværdige, autentiske og engagerede i alt, hvad vi gør; ikke blot i kontakten til børnene men også i forholdet til ting og handlinger. Det gør vi ved at være opmærksomme på vores adfærd, talemåde og omgangsform.

Børneøen Bonsais overordnede vision er således:

“Alle børn i Børneøen Bonsai har kærlige og efterlignelsesværdige voksne omkring sig, som understøtter udfoldelsen af hvert enkelt barns indre lys”.

Børneøen Bonsai har desuden et formuleret pædagogisk værdigrundlag.
Steiners tanker er en filosofi (antroposofien) — læs mere om Steinerpædagogikken.

← Gå til forrige kapitel

Gå til næste kapitel →