Eventyr og sanglege

Allerede i vuggestuen introducerer vi børnene for to af søjlerne i vores pædagogik; eventyret og sanglegen. Det er naturligvis begrænset, hvor længe det helt lille barn kan koncentrere sig om at sidde og lytte eller deltage i en sangleg i en rundkreds, men vi gør det på en måde, som er tilpasset det lille barns formåen og koncentrationsniveau. Således vænner børnene sig fra første færd til disse “indåndings”-stunder, som kommer til at fylde væsentligt mere i deres børnehaveliv – og som i øvrigt er utroligt givende i forhold til sprogstimulering, motorisk udvikling og opøvning af evnen til at lytte, koncentrere sig, stå/sidde i en rundkreds og være i centrum.

Eventyr:
Børnene får hver formiddag fortalt et lille eventyr, der opføres som et bordspil med små håndsyede dukker. Vi fortæller det samme eventyr en måned ad gangen.

Sangleg:
Hver morgen holder vi en lille sangleg, som består af årstidsbestemte sange og små fingerlege, rim og remser, som børnene elsker. Vi synger de samme sange en måned ad gangen, idet det lille barn lærer via gentagelser.

 

Årstidsfester

Du kan læse vores beskrivelse af børnehavens årstidsfester ved at klikke her. Vuggestuerne holder lidt mere nedtonede fester, som passer til vuggestuebørnenes niveau, men fordi årstidernes kvaliteter gennemsyrer stemningen i vores dagligdag året rundt, vil den særlige stemning, der er forbundet med hver enkelt årstidsfest altid kunne mærkes i huset. Forældrene inviteres med til lanternefesten, julehygge og sommerfest; resten af årets fester fejrer vi alene med børnene i dagtimerne.