Betalingsforhold

 

Den månedlige ydelse for en plads i Bonsai udgør pr. 1. januar 2023:

Vuggestue: 4695 kr.
Børnehave: 3750 kr.

Når dit barn starter i Bonsai, opretter vi en PBS-aftale på forældrebetalingen. Den første måned modtager I et giroindbetalingskort fra Betalingsservice, og når I betaler for den første måned, skal I oprette en betalingsaftale med brug af de oplysninger, som fremgår af girokortet.
Vi opkræver et administrationsgebyr på 100 kr. for manglende PBS-tilmelding.
Skulle der opstå problemer i forbindelse med betalingsaftalen, må I endelig kontakte Pernille på kontoret:
Tlf. 39 30 19 20 eller via e-mail: pernille@bonsainet.dk

Fripladstilskud

Der er mulighed for at søge hel eller delvis friplads hos os. Fripladsen er indtægtsbestemt.
Ansøgningsskemaet kan rekvireres hos din kommune, som vil tage stilling til, hvorvidt du er berettiget til en friplads. Vurderes det, at du er berettiget til en friplads, skal du sende bevillingsbrevet til os i Bonsai, hvorefter vi kan ændre opkrævningen. Hvis du i første omgang har betalt den fulde ydelse, vil du naturligvis efterfølgende få tilskuddet refunderet af Bonsai. Uanset omfanget af dit tilskud, vil du ikke kunne få refunderet kørsels- og kostudgifter, som udgør en minimumsbetaling på 630 kr. for børnehaven og 474 kr. for vuggestuen.

Husk altid at underrette Bonsai, hvis du er berettiget til fripladstilskud – du skal sende os en kopi af bevillingen fra Pladsanvisningen.
I er forpligtet til at underrette os, hvis jeres indtægtsforhold ændrer sig således, at I ikke længere er berettiget til at modtage tilskuddet.

 

Søskenderabat

Vi yder søskenderabat, hvis I har mere end ét barn indskrevet i Bonsai på samme tid. Rabatten udgør halvdelen af den kommunale takst og trækkes altid fra den billigste plads; dvs. typisk fra det ældste barns plads. Hvis du har et vuggestuebarn og et børnehavebarn i Bonsai, trækkes rabatten således fra børnehavetaksten.