Udmeldelse

Udmeldelse – opsigelsesvarsel:

En plads i Børneøen Bonsai kan opsiges med 5 ugers varsel til udgangen af en måned (dette opsigelsesvarsel betyder, at barnet ikke kan starte i en anden institution i opsigelsesperioden, da tilskuddet i denne periode er knyttet til Bonsai).

I juli måned kan pladsen ikke opsiges, så pladsen skal enten opsiges pr. 31. maj eller 31. juli.
Institutionen kan opsige en plads med 1 måneds varsel.

Udmeldelsen skal foretages skriftligt til kontoret og indenfor de ovenfor anførte frister.