Læreplaner – et arbejdsredskab

Læreplanen for Børneøen Bonsai er hovedsageligt tænkt som et pædagogisk redskab til intern brug for personalet og skal leve op til de officielle retningslinjer, som udstikkes af det pædagogiske tilsyn. Samtidig er den også en måde at vise ansigt på udadtil, til forældre, kommende forældre og andre interesserede.

Læreplanen vil som udgangspunkt behandle følgende syv temaer:

• Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer)
• Sociale kompetencer
• Sprog
• Krop og bevægelse
• Natur og naturfænomener
• Kultur og kulturelle udtryksformer
• Sundhed

Læreplanerne godkendes af vores forældrebestyrelse og Pædagogisk Tilsyn.s

Indhold af læreplan

Hvad er den pædagogiske læreplan?

Hvem er vi?

 • Om Børneøen Bonsai — stamoplysninger
 • Pædagogisk profil

 

Det pædagogiske grundlag

 • Børnesyn
 • Det pædagogiske læringsmiljø
 • Den frie leg
 • Dannelse
 • Børnefællesskaber
 • Læring

Øvrige emner i relation til det pædagogiske grundlag

 • Børn i udsatte positioner
 • Sammenhæng til børnehaveklassen
 • Samarbejde med forældre om børns læring
 • Inddragelse af lokalsamfundet

De seks læreplanstemaer

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kommunikation og sprog
 • Kultur, æstetik og fællesskab