Om vuggestuen Charlottenlund

Spirestuen & Troldestuen

I vores vuggestuegrupper i Charlottenlund har vi plads til 26 dejlige vuggestuebørn i alderen 1-3 år. Her har vi de skønneste omgivelser og kan følge med i årstidernes skiften i naturen lige uden for vinduet.
De 2 stuer er hver normeret til 13 børn, og på hver stue har vi ansat 2 Rudolf Steiner-pædagoger og en medhjælper.

Vores åbningstid er: 6.25 til 16.00.

I Bonsais vuggestue lægger vi stor vægt på:

  • Rolige rammer, hvor børn kan få lov at være små, lege og udfolde sig.
  • Tid til at lege, så børnene kan udvikle deres selvsikkerhed og fantasi gennem indbyrdes og individuel leg.
  • Enkelt legetøj bestående af naturmaterialer. Princippet er, at enkle og ægte materialer giver gode sanseoplevelser og stimulerer fantasien.
  • Trygge, smukke, rolige og hjemlige omgivelser.
  • En tilpasset, levende og harmonisk dagsrytme. Hvis rytmen er fast, vil barnet føle sig trygt, og det har hermed mulighed for at udvikle sig frit med harmoni og tillid til verden.
  • God kost – vi spiser vegetarisk, økologisk og så vidt muligt biodynamisk.
  • Nærvær og indsigt i det enkelte barn.
  • At give børnene stimulerende elementer til deres fantasi og udvikling, som fx eventyr og sangleg i dagligdagen.
  • Barnets efterligningsevne. Børn efterligner og spejler sig i alt, hvad de omgås. Derfor er det vigtigt, at vi voksne fungerer som positive forbilleder, Det gør vi gennem bevidsthed om vores talemåde og omgangsform med børnene. Det gælder også deres fysiske omgivelser, som vi bestræber os på at gøre harmoniske og efterligningsværdige.
  • En god forældrekontakt for at styrke bevidstheden om barnet.