Læreplaner – et arbejdsredskab

Læreplanen for Børneøen Bonsai er hovedsageligt tænkt som et pædagogisk redskab til intern brug for personalet og skal leve op til de officielle retningslinjer, som udstikkes af det pædagogiske tilsyn. Samtidig er den også en måde at vise ansigt på udadtil, til forældre, kommende forældre og andre interesserede.

Læreplanen vil som udgangspunkt behandle følgende syv temaer:

• Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer)
• Sociale kompetencer
• Sprog
• Krop og bevægelse
• Natur og naturfænomener
• Kultur og kulturelle udtryksformer
• Sundhed

Herudover definerer vi hvert andet år to fokuspunkter, som vi fordyber os særligt i over en periode på to år. Fokuspunkterne udvælges af personalegruppen og behandles både teoretisk og via praktisk implementering i den daglige pædagogiske praksis.

Læreplanerne godkendes af vores forældrebestyrelse og Pædagogisk Tilsyn.

Læreplanerne kan læses her:

NB: De nye styrkede læreplaner er pt. under udarbejdelse.