Læreplaner – et arbejdsredskab

Læreplanen for Børneøen Bonsai er hovedsageligt tænkt som et pædagogisk redskab til intern brug for personalet og skal leve op til de officielle retningslinjer, som udstikkes af det pædagogiske tilsyn. Samtidig er den også en måde at vise ansigt på udadtil, til forældre, kommende forældre og andre interesserede.

Læreplanen vil som udgangspunkt behandle følgende syv temaer:

• Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer)
• Sociale kompetencer
• Sprog
• Krop og bevægelse
• Natur og naturfænomener
• Kultur og kulturelle udtryksformer
• Sundhed

Læreplanerne godkendes af vores forældrebestyrelse og Pædagogisk Tilsyn.

Den nye styrkede læreplan (2021) kan læses her:

Bonsai ny læreplan komprimeret maj 2021