WEBSHOP

 WEB-LOGO

Barnet i naturen
– naturen i barnet

Sundhedsfremmende pædagogik
Af: Rikke Rosengren

Undersøgelser viser, at dagens børn er mindre i naturen end hvad tidligere generationers børn var, og samtidig ved vi, at naturoplevelser og friluftsliv er med til at gøre børn sunde og give dem mod på at lære.
Med denne bog ønsker vi at skabe fokus på, hvordan naturen er et sundt og stimulerende læringsmiljø for børns udvikling. Naturen er et unikt rum, som børn kan vokse og eksperimentere i. Bogen tager udgangspunkt i børns iboende nysgerrighed og naturlige behov for bevægelse, og hvordan vi voksne kan skabe gode rammer og grobund for en sund udvikling i børns udeliv. Naturen byder på rige muligheder for sansemæssig variation og stimulation der er med til at understøtte den sundhedsfremmende pædagogik, og barnet får rig lejlighed til at udøve den mere risikofyldte leg som er så god og en nødvendighed for børns sunde udvikling.

Bogen henvender sig til både forældre og fagfolk samt andre, som måtte have interesse for børn i naturen. Bogen har sit erfaringsgrundlag fra det daglige arbejde igennem snart 20 år i en skovbørnehave nord for København og tager afsæt i Rudolf Steiners menneskesyn og filosofi, hvor mennesket anskues som værende grundlæggende forbundet med naturen.

Fra forfatterens introduktion
”Siden jeg grundlagde skovbørnehaven Bonsai, har jeg været vidne til naturens mange gavnlige indvirkninger på børn og deres udvikling. De børn, som får lov til at være ét med naturen og følge naturens cyklus, får en unik mulighed for at mærke sig selv igennem naturen. Naturen tager bo i børnenes hjerter og bliver en følgesvend, som de vil tage med sig fremover, og naturen bliver et sted, hvor de kan mærke sig selv og finde ro og tryghed. Vi tror på, at naturen ligefrem skaber en styrke i barnet. Når vi opholder os i naturen, oplever vi en naturlig barskhed og mangfoldighed og som kontrast hertil en særlig skønhed.”

Fra forordet til bogen
“Det er mig en glæde at skrive et forord til denne bog, som inspirerende og sagligt fortæller, hvordan man kan vække barnets interesse for naturen og samtidig øge dets forståelse for sig selv.”
Kjeld Fredens, Læge, hjerneforsker og adj. professor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Bogen er på 180 sider

Ved køb af 10 stk. og derover ydes 15% rabat.

Kr. 330,-
+ porto Køb bogen og få den sendt med PostNord


 Køb bogen uden forsendelse

Child of Nature
Benefits of Nature in Childhoodk

By: Rikke Rosengren

This book evolves around the importance of nature as a healthy and stimulating environment for childrens development. Nature has a unique potential as a platform for children to grow and experiment. The book emphasizes the immanent curiosity of the child and its natural need for movement and how we can optimize the conditions for childrens development outdoors. The possibility of both risky play and sensuous stimulation that nature provides for us, supports the health-promoting pedagogical foundation that is necessary for the healthy development of the child.The book is relevant for parents and professionals as well as others that might have an interest in the multiple ways in which nature benefits human development.“It is my pleasure to recommend this book, which in an inspiring and professional way tells how you can awaken children’s interest for nature, and at the same time increase their understanding of themselves.”
Kjeld Fredens, Physician, brain-scientist, and senior professor at Institute for Learning and Philosophy, University of Aalborg, Denmark.

Author Biography
Rikke Rosengren is the Director and cofounder of Bonsai, a Waldorf education house, forest kindergarten and nursery. Rikke has a professional education as a kindergarten teacher, specialising in Waldorf education, and has worked and taught in the field for many years, as well as having published several books. Rikke is, furthermore, the leader of the Bonsai Institute, a center for knowledge and competence for kindergarten teaching, nature education, and leadership.
Pages: 180
Language: English

Buy 10 or more and get 15% off the price.

48,- USD

US Customers
Use this option to pay the book you already picked up


Buy 10 or more and get 15% off the price.

Barnets udvikling gennem tilknytning og leg

NY BOG PÅ VEJ

Forstå førskolebarnet

(eller hvem som helst, der opfører sig som et)

Af: Deborah MacNamara

Mød dit barn med hjertet

Baseret på arbejdet af bestsellerforfatter Gordon Neufeld,
og hans store viden om tilknytning og børns udvikling …
Om forfatteren, Deborah MacNamara

Denne bog er baseret på arbejdet af Dr. Gordon Neufeld, en af verdens fremmeste eksperter omkring tilknytning og børns udvikling.
Deborah MacNamara er, ud over at være en del af Neufeld Institutes fakultet, klinisk rådgiver og underviser med mere end 25 års erfaring med børn, unge og voksne. Hun driver en rådgivningspraksis, holder foredrag om børns udvikling for forældre og professionelle og giver jævnligt interviews i radio og på TV. Deborah bor i Vancouver, Canada.

Bogen er en helt ny dansk oversættelse af den canadiske bestseller ”Rest, Play, Grow”.

Bagsidetekst

”Barnets udvikling gennem tilknytning og leg” er en dansk oversættelse af Deborah MacNamaras bog ”Rest, Play, Grow”, som er baseret på den canadiske psykolog, Dr. Gordon Neufelds tilknytnings- og udviklingsteori.
Bogen repræsenterer et udviklingsmæssigt landkort, som kan hjælpe os med at forstå, hvordan børn når deres fulde menneskelige potentiale. Dette potentiale handler ikke om akademiske resultater, social status eller god opførsel, individuelle talenter eller begavelser. Det handler om at lede barnet til modenhed, til at blive et ansvarligt menneske og til at kunne betragte verden omkring sig fra flere perspektiver. Det handler om udfoldelsen af et barns evne til tilpasning og transformation, evnen til at kunne klare modgang, til at være vedholdende, når der er vanskeligheder og til at blive følelsesmæssigt balanceret.
Bogen anviser en vej til et barns potentiale som socialt væsen, der kan dele sine tanker og følelser på en ansvarlig måde, som kan udvikle impulskontrol, tålmodighed og omtanke, og som tager hensyn til den påvirkning, det har på andre mennesker.
Bogen er en vejledning til, hvad vi kan gøre, for at et barn kan udvikle sig til et helt menneske. Det viser, hvad voksne skal arbejde på, for at børn kan finde hvile gennem tilknytning, så de får overskud til leg og udvikling.
KORT SAGT: Vi skal ikke arbejde på at få vores børn til at vokse. Vi skal skabe de haver, hvori de kan blomstre.

Sagt om bogen

“Endelig en bog til småbørnsforældre, som forbinder neurovidenskab og forskningen i tilknytning og som er fuldendt brugbar. Jeg er sikker på, at bogen vil blive den foretrukne guide til forvirrede og udmattede forældre…. Dr. MacNamara viser os, hvad vi har haft på fornemmelsen hele tiden; svarene er inde i os, og vi forældre er selv de relationseksperter, som vi har ledt efter. Jeg garanterer dig, at denne bog vil blive dit forælderskabs træningsredskab og, at du ved bogens slutning vil navigere din forælderrolles rejse med den yderste færdighed, tillid og glæde!”

”Denne bog handler om, hvordan man er forælder ud fra en forståelse af børns indre verden. Denne bog er udviklingsvidenskab oversat til praktisk kærlighed.”

”Deborah har oversat førskolebarnets smukke og kaotiske verden for os. Hvis der kun er en bog du skal læse som forælder, er det denne her.”

“Deborah MacNamaras bog er rig på indsigter i både børns natur og i positivt forælderskab. Som en velsignelse for både forældre, pædagoger og lærere gør denne bog opmærksom på den vigtige betydning, som den tidlige forælder-barn-tilknytning har for optimal udvikling, og den bekræfter passioneret den primære værdi. som leg har i forhold til børns trivsel og kreativitet”.

Dr. Gordon Neufeld om bogen

“To temaer gennemtrænger denne bog. Den første er vigtigheden af relationen – den rigtige slags relation – som grundlag for at børn kan nå deres fulde menneskelige potentiale. Vi må aldrig glemme, at det er barnets relation med forældre, pædagoger eller lærere som er den almindelige kontekst for barnet at vokse op i. Når der er problemer i relationen, f.eks. modstand mod nærhed, eller at barnet har taget ledelsen, så er der ingenting der helt fungerer. Førhen beskyttede kulturen relationerne gennem ritualer og skikke. Dette er desværre ikke længere gældende, dermed er behovet for bevidsthed om relationsfaktoren opstået. Det viser sig, at førskoleperioden er absolut afgørende i udviklingen af barnets relationskompetencer. Intet er vigtigere for udvikling end dette. Vi må altid være opmærksomme på tilknytningens betydning.

Uddrag fra bogen

Legen gør det muligt for børn at udtrykke sig selv på trods af deres manglende ord og forståelse. Det er i legen at det, der er inden i dem ræsonnerer med verden omkring dem. Små børn lærer naturligt og drevet af trangen til at forstå deres omgivelser og hvem de selv er. De har brug for at folde sig ud igennem den tidlige barndom med den fornemmelse af selv, som opstår igennem timer, hvor de er helt absorberet i leg. Legen fremmer udviklingen af det levedygtige separate væsen, efterhånden som den afdækker et barns interesser, længsler og mål. Det gør barnet mindre afhængigt af de voksne og åbner for trangen til at erobre, opdage og forstå deres verden. Legen er det sted hvor ånden der ligger bag al udvikling afsløres og hvor vitaliteten kan udtrykkes.
Kort sagt udvikler legen barnets selv.

God fortællelyst!

Bogen er på 270 sider

Ved køb af 10 stk. og derover ydes 15% rabat.

Kr. 330,-
+ porto

Køb bogen og få den sendt med PostNord
Køb bogen uden forsendelse

Engrospris til videresalg af bogen oplyses ved henvendelse på tlf: 39 30 19 20 eller mail: info@bluepearl.dk

 

Barnets sangperler

Af: Siri Brown og Rikke Rosengren

bog-og-cder-groen-baggrund

I denne bog – som vil være til gavn for alle, som har med børn at gøre; pædagoger, forældre og bedsteforældre – har vi samlet en perlerække af de sange, som indrammer både dagligdagens og årets rytme og sætter os i forbindelse med både hinanden, naturen og de fantasikræfter, som lever så stærkt i barnet.

”Barnets sangperler” er nu trykt i 2. oplag med over 20 nye sange.
Alle sangene kan nemt downloades digitalt i god kvalitet, så sangene kan nydes af både store og små.

Bogen er på 235 sider, lækkert indbundet og rummer skønne billeder og illustrationer.

Ved køb af 10 stk. og derover ydes 15% rabat.

Lyt til nogle af sangene her:

Kom nu venner, lad os få begyndt
Nordenvind, kold om kind
Ud at gå, to og to

Kr. 299,-
+ porto

Køb bogen og få den sendt med PostNord
Køb bogen uden forsendelse

Engrospris til videresalg af bogen oplyses ved henvendelse på tlf: 39 30 19 20 eller mail: info@bluepearl.dk

Barnets eventyrperler

FORSIDEN

”I eventyrene lever hele
menneskehedens ånd”
(Rudolf Steiner)

Historiefortælling er en fundamental kommunikationsform. Sjælelig næring med et universelt arvegods, der binder mennesker sammen på tværs af generationer, grænser, kulturer og andre forskelligheder, kan skabe fællesskabsfølelse og forståelse og knytte relationer mennesker imellem. Særligt eventyrene og de gamle folkesagn rummer nogle universelle sandheder og meningsfulde budskaber, som kan give os et nyt perspektiv på en situation eller belyse en problemstilling på en subtil måde, som alligevel ender med at have en dyb indvirkning på os. I nogle tilfælde kan de endda tilvejebringe løsninger på eksistentielle problemstillinger.
Dette vidste Albert Einstein, som har formuleret eventyrets vigtighed således:

”Vil du have dygtige børn, så fortæl dem eventyr.
Vil du have endnu dygtigere børn, så fortæl dem endnu flere eventyr”
(Albert Einstein)

Det at fortælle eventyr for børn giver os en naturlig mulighed for at finde fortællerrollen frem, for børn holder meget af at få fortalt historier og eventyr, og det er samtidig utroligt sundhedsfremmende for udviklingen af børnenes identitet og følelsesliv, fordi barnet får et sprog, som det kan udtrykke sig med. Eventyrfortællingen er et pædagogisk redskab til opdragelse af følelseslivet.

I ”Barnets eventyrperler” har vi samlet en perlerække af de bedste eventyr, som er velegnet til historiefortælling for børn i alderen 1 til 7 år og giver anledning til nærværende stunder mellem børn og deres voksne; forældre, bedsteforældre, pædagoger og lærere.

Bogen er redigeret af Rikke Rosengren med henblik på at overskueliggøre, hvilke eventyr, der er velegnede til de respektive aldersgrupper og årstider. Endvidere er der en samling af terapeutiske eventyr, bl.a. af Susan Perrow, som kan understøtte det pædagogiske arbejde med udfordringer i børns udvikling.

Rejs med barnet til landet ”Der var engang” og giv barnet nyt materiale til sjælelig udvikling og grokraft.

God fortællelyst!

Bogen er på 220 sider, lækkert indbundet og rummer skønne billeder og illustrationer.

Ved køb af 10 stk. og derover ydes 15% rabat.

Kr. 299,-
+ porto

Køb bogen og få den sendt med PostNord
Køb bogen uden forsendelse

Engrospris til videresalg af bogen oplyses ved henvendelse på tlf: 39 30 19 20 eller mail: info@bluepearl.dk

 

Mad og nærvær

kogebog forsideLækker vegetarisk mad i daginstitutionen

Af: Nana Lyzet og Rikke Rosengren  

En vegetarisk kogebog, hvor opskrifterne er beregnet til hhv. 40 børn og fire personer, så retterne kan laves både i daginstitutionen og derhjemme.

Bogen er inddelt efter årstiderne. Hver del begynder med et par forslag til udepædagogiske aktiviteter, der passer til årstiden, og forfatterne opfordrer til, at børnene også er med til at indsamle råvarerne. Saften og tarteletterne smager trods alt altid bedre, når man selv har været med til at samle rabarberne og plukke aspargeserne. Dermed bliver naturen automatisk inddraget i institutionens hverdag.

Bogen henvender sig til pædagoger, kokke, økonomaer og forældre, der ønsker ny inspiration til madlavningen med børn.

Kr. 249,-

Klik her for at købe bogen